ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม ยี่ห้อ Nano (นาโน)

ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม นาโนที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม Nano คือ ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่มที่ให้ผลการทดสอบแม่นยำกว่า 99% สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว มีราคาประหยัด

จุดเด่น ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม Nano  :

 • อ่านผลง่าย มีความแม่นยำสูง 99%
 • สามารถอ่านผลทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลา 0.6 นาที
 • ทดสอบได้ก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน 3 วัน
 • มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน HCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
 • ผ่านมาตรฐาน FDA , CE , ISO9001
 • จุดเด่นของสินค้าตัวนี้คือ เป็นที่ตรวจครรภ์ที่มีราคาประหยัดกว่าแบบอื่น

รายละเอียด ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม :

ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม ยี่ห้อ Nano ทำงานโดยการตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน HCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ ผลการตรวจจะแสดงให้ทราบว่ามีหรือไม่มีฮอร์โมน HCG ในร่างกาย แต่ไม่ได้บอกปริมาณ HCG ในร่างกาย โดยชุดตรวจการตั้งครรภ์ ยี่ห้อ Nano ชนิดจุ่ม สามารถตรวจวัดระดับฮอร์โมน HCG ได้แม้ร่างกายเพิ่งเริ่มสร้างในระดับต่ำ (ตั้งแต่ 20mIU/ml ขึ้นไป) ในขณะที่ชุดตรวจตั้งครรภ์ทั่วไปตรวจวัดได้เมื่อร่างกายสร้างตั้งแต่ 25-50mIU/ml. ดังนั้น ที่ตรวจการตั้งครรภ์ ยี่ห้อ Nano จึงสามารถแสดงผลว่าคุณตั้งครรภ์ได้ค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็ว

วิธีใช้ที่ตรวจครรภ์
วิธีใช้ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม ยี่ห้อ นาโน

ที่ตรวจครรภ์ Nano 1 กล่อง ประกอบด้วย : 

 1. แผ่นทดสอบการตั้งครรภ์แบบจุ่ม 1 ชิ้น
 2. ถ้วยตวงปัสสาวะ 1 ถ้วย
 3. คู่มือการใช้งาน

ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม ยี่ห้อ Nano

การอ่านผลการทดสอบ : 

 • ปรากฎแถบสีที่ตำแหน่ง C  และ T แสดงว่า ตั้งครรภ์
 • ปรากฎแถบสีที่ตำแหน่ง C เพียงตำแหน่งเดียว แสดงว่า ไม่ต้้งครรภ์
 • ไม่ปรากฎแถบสีเลย หรือ ขี้นที่ตำแหน่ง T อย่างเดียว แสดงว่า ผลการทดสอบผิดพลาด

“สั่งซื้อที่ตรวจครรภ์ออนไลน์”

ข้อแนะนำการใช้ที่ตรวจครรภ์ให้ได้ผลแม่นยำ :

การตรวจตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะเพียงครั้งเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการยืนยันผลเบื้องต้น เนื่องจากระดับฮอร์โมน hCG ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีระดับที่แตกต่างกันอยู่ในช่วงกว้าง ดังนั้นการตรวจตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 หรือ 3 จะเชื่อถือผลได้แน่นอนกว่า เช่นในกรณีดังนี้

 • ในช่วง 3 วัน ก่อนวันที่คาดว่าประจำเดือนจะมา ผู้หญิงแต่ละคนอาจมีระดับฮอร์โมน hCG แตกต่างกัน ไล่ตั้งแต่ ระดับต่ำมาก, ระดับกลาง หรือ ระดับสูงมาก ซึ่งหากระดับฮอร์โมน hCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นยังคงต่ำกว่าระดับความไวของชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (ต่ำกว่า 20 mIU/ml.) ก็จะทำให้ตรวจไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์  ดังนั้นจึงควรทำการตรวจตั้งครรภ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 โดยให้ทำการทดสอบห่างจากการทดสอบในครั้งแรก 48 ชั่วโมง ด้วยน้ำปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้า
 • ระดับฮอร์โมน hCG ที่ต่ำมาก (ต่ำกว่า 50mlU/ml.) จะพบในช่วงสั้นๆ หลังการฝังตัวของไข่ที่ผสมกับอสุจิแล้วในผนังมดลูกเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ และ อีกในกรณีหนึ่งที่พบว่าภาวะที่มีระดับฮอร์โมน hCG ต่ำมาก ก็คือในกรณีสิ้นสุดการตั้งครรภ์ หรือ แท้งบุตรด้วยเหตุตามธรรมชาติในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ดังนั้นผลการทดสอบว่าตั้งครรภ์ แบบไม่ชัดเจน ควรทำการตรวจสอบการตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้งใน 48 ชั่วโมงต่อมา